SLOVENSKY | ENGLISH
Park Pilates
ŠtúdioNovinkyRozvrh Ponuka PartneriKontakt
 

Ponuka

PILATES Apparatus

PILATES Matwork

FLOWIN

BOSU

MOTR

TRX

KRUHOVÝ TRÉNING

FUNKČNÝ TRÉNING

SM SYSTÉM

CVIČENIE PRE SKOLIOTIKOV

KURZY PRE TEHOTNÉ

BABY MUSIC FOLK

DETSKÁ JOGA

Cenník

Park Pilates

DETSKÁ JOGA S BaMuFom 

Joga s deťmi je živé, dynamické veľmi príjemné a jemné cvičenie pre deti aj rodičov. Deti jogu prijímajú prirodzene. Živé deti ukľudní a málo aktívne deti povzbudí k činnosti.

Jogové pozície cvičíme bez výdrží. Detská joga sa odlišuje od jogy pre dospelých.

Posilňuje telo, rozvíja svalový aparát, pevné držanie tela, predchádza deformácii chrbtice, dbá na vývojové fázy detí  /behanie, skákanie, lezenie, plazenie, prevaľovanie.../, prirodzene formuje úctu k svojmu telu, podporuje radosť, pohyb a prirodzenosť detí aj rodičov.

Detská joga rozvíja jemnosť vnímania, fantáziu, ladnosť pohybov, uvoľňuje napätie a stres pomocou hravých pozícií a tvárovej jogy /Face Yoga/. Tvárovú jogu deti milujú.

Joga u detí posilňuje sociálne vnímanie, učí rešpektu k sebe a k svojim kamarátom, súrodencom a rodičom. Učí umeniu relaxovania a stíšenia sa, rozvoju zmyslov /čuchu, sluchu, jemného hmatu/. Venujeme pozornosť DYCHOVÝM CVIČENIAM s pomôckami.

Cvičíme so ZÁBAVOU a ŽIVOU HROU. Sprevádzame sa príbehmi, básničkami, riekankami, zvieratkami, piesňami a s detskými  pomôckami. Detská joga je doplnená výtvarnýmhudobným a tanečným umením. Pracujeme s kresbou, farbami, vôňami / aromaterapia/, so SPEVOM, s hudobnými nástrojmi, s rytmikou a TANCOM.

Joga rozvíja dôležité znalosti v nesúťaživom prostredí a je skvelým doplnkom v súťaživých športoch.

Deti od 3-6 rokov získavajú:

  • zdravú koordináciu, rovnováhu, správne držanie tela
  • zdravé a silné telo

  • lepšie zvládanie stresových situácii

  • vedomie a citlivosť k svojmu telu

  • jemnosť, ladnosť pohybov

  • prirodzenosť relaxácie a stíšenia sa

  • zlepšenie sústredenia a vnímania

  • živú fantáziu a slovnú zásobu

  • radosť a pozitívne naladenie

lektor: Mgr. Adika Kontinová, vyškolená lektorka Metodika Cvičenia Detskej Jogy, Českou Asociáciou Detskej Jogy, Praha

ROZPIS CVIČENÍ

Rezervácie a bližšie informácie cez kontaktný formulár 
mail: adii.kontinova@gmail.com, tel. +421 901 733 561

Golf Atletika Tenis Plávanie Florbal / hokej Fitness Cyklo In-line Fotbal
® Copyright 2016 PARK PLATES | design by Rendy | create by Weblife