SLOVENSKY | ENGLISH
Park Pilates
ŠtúdioNovinkyRozvrh Ponuka PartneriKontakt
 

Park Pilates

Pravidlá organizovania kurzov:
Lekcie pre verejnosť sú organizované formou kurzov. Ponúkame kurzy individuálne (inštruktor a cvičenec), uzavreté kurzy pre dve osoby (inštruktor a dvaja cvičenci), uzavreté kurzy pre tri až päť osôb (inštruktor a tri až päť cvičencov) a skupinové kurzy (maximálny počet cvičencov v kurze je 10). Kurz trvá 6 týždňov (12 lekcií). V ponuke sú permanentky na 1 a 2 kurzy. Permanentka na 1 kurz (12 lekcií) je platná 2 mesiace, permanentka na 2 kurzy (24 lekcií) je platná 4 mesiace. Permanentky sú cenovo zvýhodnené. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete v záložke
Harmonogram.

Rezervačné podmienky:
Miesto v kurze si treba dopredu rezervovať, a to zaslaním e-mailu na katarina.sjekelova@parkpilates.sk  alebo telefonicky na čísle +421 907 811 334, alebo osobne v priestoroch štúdia Park Pilates na adrese Bôrická cesta 13, Žilina, každý pondelok až piatok od 9.00 do 20.00 hod. Po doručení vašej rezervácie vám zašleme identifikačné údaje na zrealizovanie platby (preferujeme platbu bankovým prevodom IBAN SK10 8330 0000 0027 0128 6856, variabilný symbol je dátum úhrady a do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko, platiť môžete aj hotovostnou platbou v štúdiu). Do kurzu budete zaradený až po zaplatení celej čiastky. Nakoľko je počet klientov v kurze limitovaný, v prípade neobdržania platby do dohodnutého termínu bude kurz ponúknutý ďalším záujemcom. 

Ak sa pridáte do rozbehnutého kurzu, v ktorom je ešte voľné miesto, lekcie, ktoré už boli odcvičené, vám odrátame.  Ak sa nemôžete z akýchkoľvek dôvodov na lekcii zúčastniť, informujte nás, prosím, o tom najneskôr 3 hod. pred dohodnutým termínom v deň vášho cvičenia telefonicky alebo zaslaním sms správy na číslo +421 907 811 334. V prípade splnenia uvedených podmienok si môžete vaše vymeškané lekcie nahradiť po dohode s inštruktorom. 

Odporúčania:
Na lekcie Pilates Apparatus Work, Pilates Matwork, SM systém, Zdravý chrbát, Bosu® Core, Flowin® Core, Flowin® Pilates a Zdravotné cvičenie Flowin
® dporúčame nosiť priliehavý pohodlný športový odev, ponožky (najlepšie s protišmykovou úpravou) a uterák. Na lekcie Flowin® Kids, Flowin® DanceTM, Flowin® Dynamic, Flowin® Power, Flowin® Express, Bosu® Cardio a TRX® je potrebná aj pevná obuv.

Skupinové kurzy sú určené len pre zdravých účastníkov. V prípade zdravotného oslabenia sa informujte na katarina.sjekelova@parkpilates.sk alebo na čísle  +421 907 811 334 o možnosti individuálnych cvičení.

Ak ste v minulosti utrpeli vážnejšie zranenie, absolvovali ste operáciu alebo trpíte nejakou diagnózou, konzultujte najprv cvičenie so svojím lekárom.

Za akékoľvek zdravotné ťažkosti cvičencov pri cvičení alebo po ňom nenesie Park Pilates štúdio Žilina ani jeho inštruktori žiadnu zodpovednosť.

Kurzy absolvujte v stanovenom časovom rozpätí uvedenom na permanentke.

Zaplatením kurzu súhlasíte s našimi podmienkami účasti na kurzoch.

Golf Atletika Tenis Plávanie Florbal / hokej Fitness Cyklo In-line Fotbal
® Copyright 2016 PARK PLATES | design by Rendy | create by Weblife